بررسی چند درس‌نامة اخلاق

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

چکیده

یکی از اصول اساسی در نظام آموزشی تنظیم و تدوین متون آموزشی و درسی است که همواره مورد توجه علما و فضلای حوزه بوده و می‌‌باشد.
تدوین متون درسی تابعی از اهداف نظام آموزشی، رشته تحصیلی، طول دوره و میزان درک دانش پژوه و طلبه است. ما با بررسی برخی از شاخصه‌ها و ویژگی‌های یک متن آموزشی به معرفی و گزارش اجمالی از متون اخلاق و تربیت که امروزه در اختیار طلاب جوان قرار گرفته است پرداخته و آن را معرفی می‌نماییم.
این فعالیت توسط جمعی از اعضای حلقة علمی ‌‌بلاغ انجام پذیرفت و امید است مورد توجه متولیان امور آموزشی حوزه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of Some Elhical Texts Books

نویسندگان [English]

  • Hadi Nourani
  • Ali Akbar Rouhani Moqaddam
  • Hosein Kouhestani
چکیده [English]

One of the fundamental principles in the educational system is systemization of educational texts which theological scholars have attended to since a long time.The systematization of educational texts is subject to educational system goals, major, length of term and extent of student’s perception. So, first we investigate some features of an educational text, then give a brief report about ethical texts that students are studying is offered.Some members of the Scientific Panel of Balagh carried out this study. They hope Theological Seminary decision makers would attend to this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • training
  • educational text
  • features of moral and educational texts of Theological Seminary