اوضاع عرب جاهلی در نهج البلاغه

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

نگارنده در این مقاله سخنان امام علی7 در «نهج البلاغه» را که اختصاص به اوضاع عرب جاهلی دارد، برگزیده و با توجه به دیگر منابع و تفاسیر، آن سخنان را مورد بررسی قرار داده است.
عرب جاهلی، انسانی رشد نیافته و بدوی است که نمی‌توان در سراسر عمر او نکته‌ای قابل تأمل پیدا کرد. خوراک او بدترین خوراک‌ها، رفتارش بسیار ناخوشایند، پوشاکش خشن و محل خوابش سنگلاخ می‌باشد. خدا در میان این انسان‌ها به فراموشی سپرده شده و دین، کهنه پوستینی است که هیچ ارزشی ندارد و شیطان تنها فرمان‌روای سرزمین قلب‌های آنهاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Circumstances of Pre-Islamic Ignorance Era in Nahj-Al-Balaghe

نویسنده [English]

  • Mahdi Salari
چکیده [English]

The author in this article has chosen all Imam Ali’s (A.S) speeches in Nahj-Albalagheh which are specifically about Arabs situation in the ignorance era. The author analyzed these speeches according to other sources and their interpretation.
Several historical views have been presented about pre-Islamic Arabs and the historians expressed them more or less. Since Imam Ali (A.S) lived in that society before Islam, he had reported the conditions of the time of Jahiliyya precisely. In this writing, circumstances of pre-Islamic era of ignorance will be examined according to Nah-Al-Balaghe. First the meaning of Jahiliyya and cultural and religious circumstances of that time are explained. Socio-economical conditions and signs of Jahiliyya after beginning of prophetic mission is also taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali (P.B.U.H)
  • Arab
  • ignorance
  • culture
  • Religion
  • the Prophet