مواجهة دینی اسلام و اهل کتاب در عصر نبوی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

بی‌شک ظهور اسلام با وجود اعتقادات و ادیان متعدد در جامعة بشری رویارویی‌های بسیاری را به دنبال داشت. اگر چه ابتدا تصور می‌شد که اهل کتاب با توجه به برخورداری از خاستگاهی الهی ـ هرچند تحریفات و بدعت‌ها آنان را به دوری از حقیقت گرفتار آورده بود ـ و نیز بشارات متعدد تورات و انجیل به ظهور پیامبر6، سریع‌تر از همۀ گروه‌ها پذیرای آیین اسلام باشند، اما مطالعه و بررسی رویدادهای عصر پیامبر6خلاف این مسئله را می‌نمایاند. در این اثر، فارغ از بررسی مواجهات نظامی ‌و سیاسی که بارها مورد بحث قرار گرفته به رویارویی‌های دینی و عقیدتی اسلام و اهل کتاب در عصر نبوی6 می‌پردازیم و با تبیین واکنش اهل کتاب نسبت به پیامبر6 به چرایی این موضع‌گیری اشاره می‌نماییم. در ادامه نیز برخورد متقابل پیامبر6با آنها را از نظر می‌گذرانیم و همچنین استراتژی‌های قوم یهود را برای به چالش کشیدن پیامبر6 و مسلمانان، از قبیل سازماندهی درونی و ایجاد وحدت در مبارزه و ایجاد شک و تردید در بین مسلمانان و ... بررسی می‌کنیم. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Religious Exposure of Islam and People of the Book in the Time of the Prophet

نویسنده [English]

  • S. Reza Mousavi
چکیده [English]

 Undoubtedly, appearance of Islam in spite of the existence of many tenets and religions in the human society had confronted with such beliefs and religions.
However, it was imagined at first that people of the book who favored a divine origin -though distortions and innovations had distanced them from the reality- and also several glad tidings of the Old Testament and the Gospel for the coming prophet, wanted to accept Islamic doctrine sooner than other groups. But by investigating the events of the Prophet’s era, it is observed that such a claim is in contrast with these events.
In this article, without considering the political and military conflicts that took place several times, we will pay to the religious confrontation and Islamic belief and people of the book in the Prophet’s time and through explaining people of books’ reaction concerning the prophet ,we will mention the reason for this viewpoint. We also consider the prophet’s mutual reaction to them. The Jews’ strategies for challenging the prophet and Muslims in internal organizing and having unity in confrontations and instilling doubt between Muslims are also studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • confrontation
  • Islam
  • people of the book
  • prophet
  • Jew
  • Christianity