تأملی دربارة «تکرار جرم» در فقه امامیه و حقوق ایران

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

 
بحث از عوامل تشدید مجازات در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می‌شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تامین می‌‌کند.
یکی از جهات عام تشدید مجازات، تکرار جرم می‌باشد که به نوبة خود تاثیر به سزایی در تامین اهداف مجازات می‌گذارد و شخص بزه‌کار را از انجام مجدد جرم باز می‌دارد.
در این بحث تعیین شرایط لازم برای تحقق تکرار جرم و حدود تشدید در آن اهمیت مسئله را دو چندان می‌نماید؛ زیرا در صورت اشتباه اگر میزان مجازات بزه‌کار کمتر یا بیشتر از میزان جرم او باشد، اصل عدالت کیفری زیر سوال می‌‌رود و تشخیص دقیق این موضوع نیاز به تحقیقی صحیح دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Deliberation on Repeating Crime in Shīá Jurisprudence and Iran's Law

نویسنده [English]

  • Mirza Mohammad Vaezi
چکیده [English]

Discussing about factors of intensifying a penalty in Islamic penal system is of significant importance. Because determining a proportional penalty to committed crime causes the observance of humane and Islamic principles, like rule of criminal justice, and the proportion of crime and penalty. It provides more mental health for society. Repeating crime is one of general reasons of intensifying a penalty. It is highly effective in achieving goals of penalty, and prevents a criminal from committing the crime again.Determining the necessary conditions for repeating crime and the limits of intensification demonstrates the topic to be doubly important. Because, if, by mistake, the penalty is more or less than
the crime, it will cast dout on the rule of criminal justice, and distinguishing it clearly needs a true research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wider dimensions
  • intensifying a penalty
  • repeating crime
  • previous crime
  • following crime