شناسنامه

شناسنامه علمی شماره

10.22081/jet.2009.64172

عنوان مقاله [English]

-

فصلنامة علمی ـ فرهنگی جستار
نشریة داخلی دانش‌پژوهان و اعضای حلقه‌های علمی و تبلیغی
معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
سال هفتم، شمارة 23و24، تابستان و پاییز 1388

مدیر مسئول: مجتبی الهی خراسانی
مسئول اجرایی: هادی مصباح‌الهدی

هیئت تحریریه(به ترتیب الفبایی):
مجتبی الهی خراسانی(مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد)
محمّدحسن ربانی بیرجندی(عضو هیئت علمی گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد)
علی رضایی تهرانی(مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی)
محمّدتقی شوشتری(مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی قرآن و حدیث)
علی‌رضا صابری(عضو هیئت علمی گروه آموزشی فرهنگ و تاریخ)
سید مهدی علمی حسینی(عضو هیئت علمی گروه آموزشی قرآن و حدیث)
جعفر مرادی(عضو هیئت علمی گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی)
سید محمّدصادق مرکبی(مدیر گروه آموزشی ادب و هنر اسلامی)
هادی مصباح‌الهدی(مسئول اجرایی فصلنامة جستار)
سید محمّدحسن مددی الموسوی(مدیر گروه آموزشی زبان)
محمّد نوروزی(مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی تبلیغ و تربیت اسلامی)
علی نهاوندی(عضو هیئت علمی گروه آموزشی تبلیغ و تربیت اسلامی)

مشاوران و ارزیابان این شماره (به ترتیب الفبایی):
حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی الهی‌خراسانی / استاد غلام‌رضا جلالی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی رحمانی / استاد احمد رضوانی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضی شوشتری / حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عباس علوی
حجت‌الاسلام‌ مهدی قاسمی / حجت‌الاسلام‌والمسلمین جعفر مرادی/ استاد ابوعلی النجفی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اکبر نوایی / دکتر هادی وکیلی

همکاران این شماره:
کاظم مصباح (کارشناس گروه آموزشی قرآن و حدیث و دبیر حلقة قرآن)
مهدی قاسمی(کارشناس گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد و دبیر حلقه افق)
محمّد صادقیان (مسئول هم‌آهنگی حلقه‌های علمی و تبلیغی و دبیر حلقة فرهنگ و جامعه)
مهدی سالاری(دبیر حلقه تاریخ اسلام)
رضا سلطانی (کارشناس گروه آموزشی تبلیغ و تربیت اسلامی و دبیر حلقة بلاغ)
خدیجه هاشمی(دبیرحلقه حکمت خواهران)
محمد شکیبادل (کارشناس گروه آموزشی ادب و هنر اسلامی)
علی‌رضا مازاریان (ویراستاری)، سید عباس سلمان‌زاده (نمونه‌خوانی)
کمیل بیک (طراحی جلد و چاپ)

مطالب نشریه، الزاماً دیدگاه جستار نیست. جستار در تلخیص و ویرایش مطالب آزاد است.
پست الکترونیکی: jostar@ymail.com