تأثیر مشورت در ساختار شخصیت جوان

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

با توجه به اهمیت دوران جوانی و نیاز جوانان به مشورت، پاسخ به این پرسش که؛ مشورت با جوان در ساختن هویت او و در تشکیل شخصیت فردی و اجتماعی وی در آینده چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟ دارای اهمیت بسیار است.
این نوشتار درصدد است تا رابطة بین مشورت با جوان و ایجاد عزت نفس در او و آثار آن مثل ایجاد حس مسئولیت، رشد عقلی، اجتماعی شدن و... را بیان نماید.
نویسنده در فصل اول به مباحث شخصیت (عوامل مؤثر در ساختار شخصیت، آفات شخصیت و...) پرداخته و در فصل دیگر، کلیاتی در مورد مشورت، ضرورت و آثار و فواید آن ارایه شده است. در بخش پایانی نیز به بیان تأثیر مشورت در ساختار شخصیت فردی و اجتماعی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Consultation in the Character of the Youth

نویسنده [English]

  • Salman Mavaddati
چکیده [English]

Considering importance of the youth period and the necessity of consultation for the youth, this writing tries to answer this question that, can consultation with the young have effect on forming his identity and individual and social character? And how much can it make the young’s future. The writer is planning to express relationship between consultation with the young and the creation of self-respect in him, and also wants to express the effect such as creating liability feeling, intellectual growth, being socialized and,…… for consultation. In the first chapter the author deal with discussions of character (the effect of character, the maladies of personality…) and in the other chapter expresses generals about consultation, its necessity, effects, and advantages. And in the last chapter proceeds to express the effect of consultation on the structure of individual and social character of the youth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • young
  • character
  • consultation
  • counselor