نگاهی به لذات عرفانی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

در این نوشتار پس از معرفی عارف، چیستی لذت و رابطة آن با قوای ادراکی انسان مورد بحث قرار گرفته است. پس از آن چگونگی رسیدن عارف به فهم عمیق‌تر و درک لذات برتر بررسی شده است. در پایان ماهیت لذات عرفانی و تفاوت آن با لذات متعارف بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Look at the mystical pleasures

نویسنده [English]

  • Nosrat Khodaparast