اعیان ثابته

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

اعیان ثابته از جمله موضوعات عرفانی است که برای تبیین بسیاری از معارف اساسی و عمیق همچون نحوة علم خداوند به جزئیات، مسألة قضا و قدر، توحید افعالی و پیدایش کثرت به کار می‌رود. اسماء و صفات خداوند دارای دو گونه مظهرند: 1. مظهر علمی، 2. مظهر عینی؛ به مظهر علمی، عین ثابت گفته می‌شود و جمع آنها را اعیان ثابته می‌نامند. اطلاق لفظ عین به آنها به دلیل ذات بودن آنهاست. ثابت بودن آنها نیز به این معناست که فنا و زوال ندارند و همواره موجودند.
در نوشتار حاضر ابتدا اصطلاح اعیان ثابته بر مبنای متون اصلی عرفان اسلامی توضیح داده شده و سپس آیاتی از قرآن کریم به عنوان مؤید ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fixed Entities

نویسنده [English]

  • Fateme Elmi Rad
چکیده [English]

Fixed entities are mystical matters that are used to illucidate most of essential and deep Gnostic knowledge like God's knowledge of details, destiny and decree, unity of Divine acts and appearance of multiplicity .The names and attributes of God have tow appearance: one of them is scientific appearance and the other one is objective manifestation, scientific manifestation is called Fixed entity and it's plural is Fixed entities. The application of entity to them is because its being essence. Their being fixity means they have not any ending and they are always existent.
In the present writing the idiom of fixed entities is first explained on the basis of the main Islamic mystical contexts and for it's approval some verses of the Quran has been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fixed entities
  • scientific manifestation
  • objective manifestation
  • name
  • attribute