شناسنامه شماره 25 و 26

شناسنامه علمی شماره

10.22081/jet.2010.63948

عنوان مقاله [English]

-

فصلنامة علمی ـ فرهنگی جستار
نشریة داخلی دانش‌پژوهان و اعضای حلقه‌های علمی و تبلیغی
معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
سال هفتم و هشتم، شمارة 25و26، زمستان 1388 و بهار1389

مدیر مسئول: مجتبی الهی خراسانی
مسئول اجرایی: هادی مصباح‌الهدی

هیئت تحریریه(به ترتیب الفبایی):
مجتبی الهی خراسانی(مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد)
محمّدحسن ربانی بیرجندی(عضو هیئت علمی گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد)
علی رضایی تهرانی(عضو هیئت علمی گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی)
محمّدتقی شوشتری(مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی قرآن و حدیث)
علی‌رضا صابری(سرپرست و عضو هیئت علمی گروه آموزشی فرهنگ و تاریخ)
سید مهدی علمی حسینی(عضو هیئت علمی گروه آموزشی قرآن و حدیث)
جعفر مرادی(سرپرست و عضو هیئت علمی گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی)
سید محمّدصادق مرکبی(مدیر گروه آموزشی ادب و هنر اسلامی)
هادی مصباح‌الهدی(مسئول اجرایی فصلنامة جستار)
سید محمّدحسن مددی الموسوی(مدیر گروه آموزشی زبان)
محمّد نوروزی(مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی تبلیغ و تربیت اسلامی)
علی نهاوندی(عضو هیئت علمی گروه آموزشی تبلیغ و تربیت اسلامی)

مشاوران و ارزیابان این شماره (به ترتیب الفبایی):
حجت‌الاسلام‌والمسلمین نصرالله پژمان‌فر / استاد غلامرضا جلالی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعلی حسینی زهان / حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی رحمانی
حجت‌الاسلام و المسلمین علی رضایی تهرانی/ استاد احمد رضوانی / سرکار خانم جمیله سیفی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد شرفی / حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضی شوشتری
جناب آقای سید مهدی علمی‌حسینی / حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عباس علوی
سرکار خانم حلیمه علیشاهی/ حجت‌الاسلام دکتر قربانی/ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد کاشانی
دکتر کهنسال / حجت‌الاسلام‌والمسلمین جعفر مرادی/حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمود مرویان حسینی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمد موسوی/ استاد ناصر ابوعلی النجفی / حجت‌الاسلام‌والمسلمین نوایی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد نوروزی / حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی نهاوندی
جناب آقای سیدمحمد‌علی واعظ‌موسوی

همکاران این شماره:
محمّد صادقیان (مسئول هماهنگی حلقه‌های علمی و تبلیغی و دبیر حلقة فرهنگ و جامعه)
محمد روزبهمن(کارشناس گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی و دبیر حلقة حکمت برادران)
خدیجه هاشمی(دبیرحلقة حکمت خواهران)/ علی ناصری‌راد (دبیر حلقة کلام)
رضا سلطانی(کارشناس گروه آموزشی تبلیغ و تربیت اسلامی و دبیر حلقة بلاغ برادران)
لیلی صادقی(دبیر حلقة بلاغ خواهران) / سیدمهدی رضوی (اطلاع‌رسانی)
علی‌رضا مازاریان و روح‌الله زینلی(ویراستاری) / سید عباس سلمان‌زاده(نمونه‌خوانی)
کمیل بیک(طراحی جلد) / مرتضی طاهریان(نشر)

مطالب نشریه، الزاماً دیدگاه جستار نیست. جستار در تلخیص و ویرایش مطالب آزاد است.
پست الکترونیکی: jostar@ymail.com