مهمترین پیامدهای حرکت جوهری از دیدگاه ملاصدرا

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

حرکت جوهری به عنوان یکی از اصول اساسی حکمت متعالیه، لوازم و پیامدهای مهمی را به همراه داشته است. این پیامدها مسائل متعددی را در حوزه‌هایی هم‌چون فلسفه، کلام، اخلاق و تفسیر دربر می‌گیرد. در این نوشتار نقش این اصل در اثبات وجود خداوند بر اساس برهان حدوث، اثبات معاد و جسمانی بودن آن و ابطال تناسخ از مسائل کلامی و  اثبات حدوث زمانی عالم، ربط متغیر به ثابت، جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء بودن نفس، اتحاد عاقل و معقول و اثبات عقل از مسائل فلسفی، از دیدگاه ملاصدرا تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Most Important Consequences of Substantial Motion from the Viewpoint of Mullā Sadrā

نویسنده [English]

  • Rohullah Zeinali
چکیده [English]

One of the basic principle of transcendentalism is trans-substantial that has had important results and requirements. These results include different problems in such fields as philosophy, dialectical theology, morality, and interpretation.
In this writing the role of this principle in proving God’s existence has been explained from Sadr Al-Muti’allihīn’s point of view based on reasoning of contingency, proving Resurrection and its physicality, making void of metempsychosis from theological issues, proving temporal contingency of the world, connecting changeable to stationary, the soul as being corporeal in contingency and spiritual in survival, identity of subject and object, and proving the intellect by philosophical issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • trans-substantial motion
  • the philosophical and theological results
  • proving the necessary existent
  • proving Resurrection
  • temporal contingency
  • soul