درآمدی بر گستره، روش ها و مهارت های مطالعات کلامی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی کلام

چکیده

تصور آغازین از کلام این است که دانش کلام صرفا به مباحث استدلالی در حوزه الهیات و در قلمرو مسئله‌های گذشته و با محوریت اصول دین انجام می‌گیرد. این مقاله در پی این است که ذهنیت مخاطبان علاقمند به کلام را تغییر دهد. دانش کلام در مسئله‌های کهن الهیات خودی و غیر خودی محصور نمی‌شود، بلکه عرصه‌های کلام تطبیقی و مقارن میان ادیان و مذاهب و مباحث نوین کلامی را نیز در بر می‌گیرد. به تعبیری دانش کلام، علاوه بر حوزة «دانش» در حوزه‌های «روش» و «توانش» نیز پا گذاشته است و این مقاله به ترسیم نمایی کلی از این مسائل می‌پردازد.
همچنین پرداختن به دانش کلام و بررسی همه جانبه مسائل آن همچون دانش‌های دیگر مستلزم آشنایی با روش‌ها و برخورداری از مهارت‌های ویژه در عرصه کشف مسائل جدید و پاسخ‌گویی به آن‌هاست. این روش‌ها در دانش کلام به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ روش‌های استخراج، روش‌های تنظیم و تبویب و روش‌های توصیف و تبیین معارف کلامی. مهارت‌ها نیز در دو عنوان جای می‌گیرند؛ مهارت نقد که شامل بخش‌هایی مانند اصول و فنون نقد و کیفیت نقد یک دیدگاه است و مهارت دفع شبهات. در نوشتار حاضر برای هر کدام از روش‌ها و مهارت‌های یاد شده توضیحات و نمونه‌هایی آورده شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Theological Studies؛ An Introduction to the Scope, Methods, and Verbal Skills

نویسنده [English]

  • Moslem Gryvany
Member of Scientific Panel of Theology Panel
چکیده [English]

The initial impression is that theology is merely related to instrumental reasoning in theology and in the realm of the past problems and is based on religious principles.
This article seeks to change the mindset of the addressees interested in theology. Theology as a science is not restricted to the ancient theology of the insiders and the outsiders; but it also includes the areas of comparative theology among religions and modern theological discourses, too. In a sense, in addition to the field of "knowledge", theology has overlapped with the fields of "methods" and "capabilities", as well. This article outlines a general overview of these issues.
 Dealing with theology and comprehensive investigation of its problems, like other fields of knowledge, requires familiarity with other methods and enjoying special skills in discovering new problems and responding to them. These methods in theology are divided into three categories: methods of extracting information, methods of adjustment and tabwib (dividing into chapters), and the methods of describing and explaining theological knowledge.
Skills are also placed in two groups: criticism skill that includes such parts as the principles and techniques of criticism and quality of criticism of a viewpoint; and the skill of removing doubts. In this writing, for each of the above-mentioned methods and skills some examples and explanations have been mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • theology
  • new theology
  • comparative theology
  • Methodology
  • Philosophy of Religion
  • Metaphysics