اثبات امامت حضرت علی (ع) از آیه ولایت و تبیین دیدگاه امامیه

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی کلام

چکیده

این نوشتار در پی آن است تا دیدگاه شیعه را پیرامون اثبات امامت حضرت علی(ع)بر پایة آیة ولایت تقریر نماید و می‌کوشد مدعای خود را با این سه مقدمه اثبات کند: 1- دلالت واژه إنّما بر حصر.
2- اثبات اینکه واژة «ولی» در این آیه به معنای اولی در تصرف است. 3- ثابت نمودن اینکه آیة ولایت در شأن حضرت علی(ع) نازل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Proving Imam Ali’s Imamate from the Qur’anic Verse of Wilaya and Explaining the Viewpoint of Imamiyeh

نویسنده [English]

  • Seyed Hossien Hosseini
Member of scientific Panel of Theology Department of Brothers
چکیده [English]

This writing attempts to explain the Shi’ites viewpoint regarding the Imamate of Imam Ali (peace be upon him) based on the Qur’anic verse of Wilaya and tries to prove this claim by going through these three premises: 
1. The word innama (surely) used in the above verse has a restrictive function.
2. Proving that the word Wali in the above verse has the meaning of prior in tenure.
 3. Proving that the wilaya verse was revealed regarding Imam Ali (peace be upon him).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imamate
  • wilaya – imama’s proofs – the Qur’anic verse of wilaya – giving alms to the poor while in the state of bowing