نقد نظریه امر الهی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی کلام

چکیده

درباره رابطه دین و اخلاق دو دیدگاه کلی وجود دارد. برخی اخلاق را امری مستقل و جدا از دین می‏انگارند و برخی آن‏ را  برخاسته از دستورات الهی و وابسته به آن می‏دانند. دیدگاه دوم که از آن به نظریه امر الهی تعبیر می‏شود در بین الهی‌دانان اسلامی و غربی طرفدارانی داشته است. ایشان برای اثبات دیدگاه خود دلائل مختلفی را مطرح کرده‌اند. طرفداران دیدگاه نخست که به ذاتی بودن حسن و قبح نیز اعتقاد دارند، این دلائل را نقد کرده‏اند. عدم قبح تکلیف به مالایطاق و مالکیت مطلق خداوند از مهمترین دلائل طرفداران دیدگاه دوم است که در این نوشتار مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Critique of Divine Command Theory

نویسنده [English]

  • Sadiqa Hamīdī
Member of Theology Panel
چکیده [English]

There are two general viewpoints concerning the relation between religion and morality. Some consider morality as independent and separate from religion and some view it as originated from Divine command and dependent on it. The second viewpoint, which is interpreted as Divine command, has advocates among the Islamic and Western theologians. To prove their viewpoints, they have brought up various reasons. Advocates of the first viewpoint, who also believe in the inherent good and evil, have criticized these reasons. The non-evilness of duty beyond the power (taklīf-i mā lāyatāq) and God’s absolute ownership are among the most important reasons of the advocates of the second viewpoint, which is critically reviewed in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morality
  • Religion
  • good and evil
  • Divine command