بررسی اعتبار روایات کافی و دیدگاه آیت الله نمازی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

دبیر حلقه علمی حدیث

چکیده

در این نوشتار، مهم‌ترین دیدگاه‌ها پیرامون اعتبار روایات کافی مطرح شده و سپس به دیدگاه آیت الله نمازی در این‌باره اشاره شده است. ایشان که از طرفداران نظریه‌ی صحت تمام روایات کافی بر مسلک قدماست، در کتاب «الاعلام الهادیة الرفیعة فی اعتبار الکتب الاربعة» با ذکر دلایلی در صدد اثبات دیدگاه خویش بر آمده است. در نقد و بررسی ادله‌ی اعتبار روایات کافی روشن می‌شود که ادله‌ی مذکور از اثبات اعتبار تمام روایات کافی به‌گونه‌ای که امکان نامعتبر بودن حتی یک روایت هم وجود نداشته باشد، عاجزند. دیدگاه برگزیده در اعتبار روایات کافی آن است که بر اساس مجموع شواهد و قرائنی که موجب وثوق به صدور روایات کافی می‌شود، اصل بر اعتبار روایات گذاشته شود و با وجود این، امکان نامعتبر بودن برخی روایات ـ هر چند معدود ـ پذیرفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study on the Reliability of Al-Kāfī Traditions and Ayatollah Namazi’s Viewpoint in this Regard

نویسنده [English]

  • Mohammad Elahi Khorāsani
Hadith Scientific Panel Director
چکیده [English]

This research addresses the most important viewpoints regarding the reliability of Al-Kāfī traditions and then mentions Ayatollah Namazi’s viewpoints in this regard. Ayatollah Namazi is among those who advocate the authenticity of all Al-Kāfītraditions based on the earlier scholars’sideology. By mentioning some reasons, he seeks to prove his viewpointin his Al-A‘lām al-Ḥādiyat al-Rafī‘a fī I‘tibār al-Kutub al-Arba‘a. By criticizing and investigating the reasons supporting the authenticity of Al-Kāfītraditions, it is concluded that the mentioned reasons fail to prove the authenticity of all Al-Kāfī traditions in such a way that the inauthenticity of even one tradition is improbable. The selected perspective in the authenticity of Al-Kāfī traditions is that based on all clues and evidences resulting in the authenticity of Al-Kāfī traditions, the axiom is placed on the authenticity of previous traditions. However, the inauthenticity of some traditions, even few, is probable and acceptable.