آیت الله نمازی و درنگی در دو اثر رجالی وی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

عضو حلقه علمی حدیث

چکیده

آیت الله نمازی شاهرودی از عالمان حدیث‌پژوه حوزه‌ی علمیه‌ی مشهد در دوران معاصر بوده و به علت تسلط چشمگیر بر متون و مفاهیم روایات معصومین علیهم السلام، «علامه مجلسی زمانه» لقب گرفته است. «مستدرکات علم رجال الحدیث» و «مستطرفات المعالی»، دو اثر آیت‌الله نمازی شاهرودی و از مجموعه‌های رجالی معاصر هستند. مؤلف در «مستدرکات علم رجال الحدیث» توانسته است نقاط کور مجموعه‌های رجالی گذشته را رصد کند و آن‌چه مورد غفلت واقع‌شده را مورد توجه قرار دهد. به نظر نگارنده، آیت‌الله نمازی با مراجعه‌ی مستقیم به همة منابع روایی، حجم زیادی از راویان را به مجموعه‌های پیشین افزوده و عدد راویان را به بیش از 18000 نفر ارتقا داده است.نگارنده، در کتاب «مستطرفات المعالی» نام‌های راویان یاد شده در رجال کشی به ترتیب حروف الفبا ارائه شده و با افزودن مطالبی ارزشمند، مجموعه‌ای برای آشنایی اجمالی با راویان ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ayatollah Namazi and a Reflectin on his two RejaliCompilations

نویسندگان [English]

  • Sayyed Ali Akbar Gandomi
  • Mohammad Morvarid
Member of Sintific Panel of Hadith
چکیده [English]

Ayatollah Namazi Shahrudi is one of the traditionalist in Mashhad seminary in the contemporary age,and because of his distinguished masteryonthe text and contents of Infalibles (A.S.)’s traditions, he ishonored with title “Present time ‘Allama Majlisī”.
Mustadrakāt ‘Ilm Rijāl al-Ḥadīth and Mustaṭrafāt al-Ma‘ālīare the two books that are compiled by Ayatollah Namazi Shahrudiand considered as contemporary collectionsof biographical works. The writer believes that the compiler has manged toobservethe blind spots in earlierrijālī collections and to take into consideration what had been neglected thereby. Based on the writer’s idea, Ayatollah Namaziwith direct reference to all traditional sources has added a large number of narrators to the previous collections and consequently increased their number up to 18000. According to writers studies those narrators that are mentioned in Mustaṭrafāt al-Ma‘ālī are also alphabetically listed by Kashshī in hisRijāl. In addition Ayatollah Namazi by adding lots of useful and valuable matters has provided a collection for a brief familiarity with the narrators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ali Namazi Shahrudi
  • Mustadrakāt ‘Ilm Rijāl al-Ḥadīth
  • Mustaṭrafāt al-Ma‘ālī
  • bibliography
  • biographies of the narrators of traditions