سبک شناسی تبویب جوامع حدیثی شیعه

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی حدیث

چکیده

بررسی گونه‌گونی‌های تنظیم و تبویب جوامع حدیثی، ضرورتی جدی در شناخت بهتر این منابع  است. نگارنده در مسیر سبک‌شناسی تبویب جوامع حدیثی شیعه، به بررسی انگیزه‌، روش‌ مؤلفین و سیر تدوین جوامع آشنا می‌پردازد. اشتراکات، تفاوت‌ها‌ و پیشرفت‌ها در مقایسه‌ای تطبیقی و مقارن، از سوی نگارندهپرداخته شده است. با این شناخت، کاستی‌ها و ضعف‌ها مورد تحلیل قرار گرفتهتا راه تحقیق و مراجعه و گزینش‌های مطلوب برای مطالعه و پژوهش حدیث هموارشود. در بخش نتیجه، مهم‌ترین اشتراکات تبویب جوامع، مبانی تقسیم و ترتیب ابواب جوامع، ضرورت بازنگری و بازسازی اساسی، مباحثی است که توسط نگارنده ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Stylistics of the Categorization of Shī‘a Tradition Compendiums

نویسنده [English]

  • Mohsen Qaemi Nik
Member of Hadith Scientific Panel
چکیده [English]

A survey on the variations of  compilation and categorization (tabwīb) of tradition compendiums is a necessity toward a better understanding of these sources. To study the stylistics of the categorization of Shī‘atradition compendiumsand to study the incentives and methodologies of authors and the way of compiling the familiar compendiums, the author attempts to write this article. The author is to study the common features, the differences and the progresses in a comparative procedure.  Having achieved this recognition, the author has analyzed the shortcomings and weaknesses to pave the way for doing more research and having better selections forḥadīth research. In conclusion, the author takes into account issues such as the most important common featuresof  categorization of compendiums, the principles of dividing and ordering thecategoriesof compendiumsand the necessity of basic revision and reconstruction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shī‘atradition compendiums
  • stylistics of categorization
  • legal categories
  • history of tradition compilation