مآخذ و معیارها در جوامع متقدم حدیثی شیعه

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

دبیر حلقه علمی حدیث

چکیده

مآخذ و معیارها در جوامع متقدم حدیثی شیعه، موضوع گفت‌وگویی است که در این نوشتار منعکس شده است. نخستین میراث حدیثی مکتوب در شیعه، آغاز نگارش جوامع حدیثی در شیعه، نحوه‌ی ارزیابی اعتبار روایات جوامع حدیثی، کتاب سلیم بن قیس هلالی و بحث‌های پیرامون آن، علت انتخاب کتب اربعه به عنوان جوامع حدیثی شیعه و راه‌های اثبات استناد جوامع متقدم حدیثی به صاحبان آنها، مهم‌ترین پرسش‌هایی است که در این گفت و گو مطرح شده و استادان کارشناس به آنها پاسخ گفته‌اند.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sources and Standards of EarlyShī‘a Tradition Compendiums

نویسنده [English]

  • Muhammad Elāhī Khorāsānī
Director of Tradition Scientific Panel
چکیده [English]

Sources and standards of earlyShī‘a tradition compendiums, is the topic of discussion reflected in this writing. The first written heritage of traditions among the Shī‘as, commencement of writing the tradition compendiums among the Shī‘as, the method to assess the validity of traditions in tradition compendiums, the book of Salīm b.Qays Ḥilālī and the debates about it, reason for selecting the four books [al-Kāfī, Man lā Yahḍuruh al-Faqīh, Tahdhīb al-Aḥkām, Istibṣār] as Shī‘a tradition compendiums, and the ways for proving that the early tradition compendiums are attributed to their authors, are the most important questions discussed in this discussion, and were answered by expert professors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • history of tradition
  • Shī‘atradition compendiums
  • early compendiums
  • the four books
  • the book of Salīm b.Qays