مأخذیابی احادیث مقدمه قیصری بر فصوص الحکم

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقة علمی حدیث

چکیده

مقدمه قیصری بر فصوص الحکم، یکی از منابع مرجع در عرفان نظری است. در این اثر نیز مانند بسیاری دیگر از آثار عرفانی، روایات گوناگونی به مناسبت بحث، ذکر شده است. در این پژوهش، روایات مطرح گردیده در این اثر، تخریج و مآخذ آن در کتب حدیث شیعه شناسایی شده است. از 37 حدیث یاد شده در کتاب، 33 حدیث در منابع روایی شیعه یافت می‌شود که از این تعداد، 28حدیث آن در منابع اولیه و 5 حدیث دیگر در منابع ثانویة حدیث شیعه یافت می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Finding the Source of the Traditions inQayṣarī’s Introduction to Fuṣūṣ al-Ḥikam

نویسنده [English]

  • Sayyed Ali Akbar Gandomi
Member of the Tradition Scientific Panel
چکیده [English]

Qayṣarī’s introduction to Fuṣūṣ al-Ḥikam, is one of the main references in theoretical mysticism. In this work, like many other works of mysticism, different traditions have been mentioned as relevant to the discussion. In this research, the related traditions have been extracted and their sources identifiedin Shī‘a tradition books. From the 37 cited traditions in the book, 23 are found in Shī‘atradition sources. Among them, 28 traditions are found in primary and 5 other in secondary tradition sources of Shī‘a.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dāwūd Qayṣarī
  • finding the source of traditions
  • Fuṣūṣ al-Ḥikam
  • Qayṣarī’sintroduction