ماهیت شناسی علوم حدیث

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی حدیث

چکیده

در نگاه بیرونی به علوم حدیث، نخستین محوری که باید مورد مطالعه قرار گیرد، ماهیت آن است. تا کنون، دانش‌های حدیثی، غالباً به طور مجزّا معرفیو کُل علوم حدیث در قالب یک مجموعة واحد، کمتر تعریف و تحدید شده است. در این نوشتار، علوم حدیث به مثابة یک کُل، ماهیت‌شناسی می‌شود. در اینجا، نگارنده ابتدا به مفهوم‌شناسی حدیث، سپس مفهوم‌شناسی علم و در نهایت به مفهوم‌شناسی علوم حدیث و بیان تعریف، موضوع و غایت آن می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploring the Nature of Ḥadīth Sciences

نویسنده [English]

  • Muhammad Elahi Khorasani
Member of the Tradition Scientific Panel
چکیده [English]

In an outer look at ḥadīth sciences, the first pivotal issue that must be investigated is the nature of traditions. Heretofore, studies in the field have usually been presented separately, and the whole field has not often been defined through a complete picture. In this writing, studies in traditions will be treated as a whole. The writer will first explain the conceptology of ḥadīth, then the conceptology of sciences, and finally, the conceptology of ḥadīth sciences, including its definition, subject, and ultimate limit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy of science
  • philosophy of ḥadīth sciences
  • exploring the nature of ḥadīth