شادی در نگاه دین

نویسنده

عضو حلقه علمی بلاغ خواهران

چکیده

شادی و شادمانی از بایسته‌های زندگی انسان است. از نظرگاه اسلامی، شادی بایستة آن است که با یاد خداوند و بندگی او همراه باشد و حدود الهی و انسانی در آن رعایت شود. شادی‌های برآمده از خوش‌رویی، دید و بازدید و مهربانی با دیگران پسندیده‌اند و شادی‌های برخاسته از غرور و تمسخر ناپسند به شمار می‌روند. نیایش، ایمان‌داری، شکرگزاری، صبر و شرایط مناسب محیطی از جمله عوامل شادی آفرینند و دلبستگی به دنیا، گناه و فقر از مهم‌ترین موانع رسیدن به شادی به شمار می‌روند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Place of Joy in Islam

نویسنده [English]

  • Zahra Sarabi
چکیده [English]

Joy and happiness are from necessaries of human’s life. From Islamic point of view, happiness should be included with the remembrance of Allah and His servitude, and Allah’s prescribed limits and human boundaries. The joys, which are raised by/ due to pleasing countenance/ benignity, visiting, kindness with others are praiseworthy/ pleasing and The joys, which are raised by/ due to vanity and ridicule are counted as unbecoming. Benediction, believe, thanksgiving, patience and the proper environmental conditions are from merrymaking factors, and attachment to the world, sin and poorness are counted from the most important obstacles to get to happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • happiness
  • Islam
  • merrymaking factors
  • Happiness obstacles