ضرورت فلسفه

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقة علمی حکمت

چکیده

وجود هر امری که فقدانش باعث اختلال در زندگی و یا عذاب اخروی آدمی شود، برای او ضروری است. فلسفه به شکل عام و فلسفة اسلامی به طور خاص، چنین است. این مقاله بر آن است تا نشان دهد وجود فلسفه و به‌ویژه فلسفة‌ اسلامی، برای بشر و بیش از آن برای انسان مسلمان، ضروری است. این امر با تدوین ابعاد ضرورت فلسفه در کلمات بزرگان، در سیزده محور، صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Philosophy

نویسنده [English]

  • Mostafa Mirzayi
A member of the scientific panel of wisdom ‘Hekmat’
چکیده [English]

When the lack of something results in disorder in life or the Hereafter chastisement, it becomes essential for an individual. Philosophy, in general, and Islamic philosophy, in particular, is of these things. This article tries to show the existence of philosophy and Islamic philosophy, in particular, for human and especially for Muslims. This has happened by compilation of aspects of existence of philosophy in thirteen subjects according to the scholars speeches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Philosophy
  • the existence of philosophy
  • Knowledge
  • ideology
  • defending the Islamic religion
  • Truth
  • cynicism
  • human completeness