نگاهی گذرا به کتب اهل سنت پیرامون متعه (ازدواج موقت)

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی کلام

چکیده

این مقاله در پی آن است تا در آغاز، جواز ازدواج موقت ـ متعه ـ را به اختصار، براساس قرآن و سنت بیان کند. و سپس استدلال مخالفین را ـ از منابع مهمّ و معتبر روایی و تفسیری اهل تسنن ـ مطرح کرده و همراه با نقد و بررسی ادلة ایشان، به پاسخ آنها بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Overview of the Books of the Sunnite about Temporary Marriage

نویسنده [English]

  • Seyyed Hasan Hoseyni
A member of scientific panel of theosophy ‘Kalam’
چکیده [English]

Abstract: This article aims to express briefly the permission of temporary marriage according to the Qur'an. Then it states the reasoning of the opponents- from the authentic and important Sunnites sources of traditions - and after criticizing and reviewing them, answers them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The canon law verses
  • temporary marriage
  • abolition
  • traditions
  • temporary spouses