زیان و فریب در فقه (قاعده غرور)

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

قاعدة غرور در متون فقهی فراوان آمده است. جان‌مایة این قاعده این است که هرگاه فردی، از کار یا سخن کسی، فریب خورده و از این راه به او زیانی برسد، باید خسارتِ شخص زیان‌دیده را همو پرداخت نماید. این قاعده در روند حقوقی ایران نیز کارگشا بوده است. در این نوشتار به دلایل و توضیح این قاعده پرداخته و به رابطة آن با دیگر بحث‌ها نیز نگاه افکنده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the "ghurur" rule

نویسنده [English]

  • alireza mazarian
چکیده [English]

“Ghurur” is a rule which has been discussed frequently in the religious jurisprudential texts. The gist of this rule is that when someone is deceived by the deeds or words of another person, and it causes him/her to suffer a loss, that very person should compensate for his/her damage. This rule has also been useful in the legal processes of Iran. This paper is to pay attention to the reasons and explanations of this rule, and also has taken a look at the relationship between this rule and the other issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghurur
  • Deceit
  • the Civil law
  • Religious jurisprudential rules
  • Pledge