بررسی قاعده تسبیب

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

قاعدة تسبیب در میانة بحث موجبات ضمان مطرح است و در این مقاله به سه دیدگاه دربارة قاعده اشاره می‌شود. در نخستین بخش، نظر قدما می‌آید، سپس در قسمت دوم، عدم استقلال تسبیب برای ضمان توضیح داده شده و در بخش پایانی، موجب بودنِ فی‌الجملة تسبیب برای ضمان مطرح می‌شود.
نگارنده، ضمن اشاره به جایگاه قاعده در قانون مجازات و در فقه اهل‌سنّت، فرق آن با قاعدة اتلاف و غرور را نیز بیان می‌دارد. طبق بیان مؤلف، ضمان در مواردی از قاعده، مورد اتّفاق‌ نظر همة علما بوده؛ اما در موردی از باب طهارت ـ که شخصی مسجد را نجس کرده و دیگری هزینه‌های تطهیر را پرداخته ـ اختلاف دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the Rule "causation"

نویسنده [English]

  • seyyed- mohammadbagher ghadami
چکیده [English]

The rule of causation will be discussed in the chapter on "causes of liability", and in this article three viewpoints will be mentioned.  In the first part of the article, the viewpoints of the early scholars will be discussed, and, in the second part, the lack of independence of causation concerning liability will be explained, and in the last section, it will be discussed that causation generally causes liability to sum up. 
The writer after discussing the function of the rule in Islamic punishment laws and in the Sunnite jurisprudence mentions the difference between this rule and the rule of "destruction and deceit".
In the writer's words, it is agreed by all Islamic scholars that in some cases the rule involved liability; however, in the discussion of "legal purity", there are different opinions e.g., when someone makes a part of a mosque, and someone else pays for the costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the rule of causation
  • Cause
  • liability
  • cause of liability
  • destruction by causation
  • jurisprudential rules