داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
رضا حمیدی تاریخ ایران و اسلام خراسان رضوی، شهردرگز، مسوول تعلیم و تربیت بسیج سپاه ناحیه درگز
علی رحمانی مرجعیت قرآن و حدیث‌پژوهی عضو هیئت علمی گروه آموزشی قرآن و حدیث دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
بلال شاکری فقه اجتماعی و سیاسی پژوهشگر سطح چهار حوزه علمیه خراسان پژوهشگر مرکز پژوهشهای علوم اسلامی و انسانی دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی
سید موسی صدر فقه اجتماعی و سیاسی مدیر اجرایی فصلنامه پژوهشهای قرآنی
احمدرضا قوامی دربندی تاریخ ایران و اسلام مسئول دبیرخانه آثار پژوهشی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان/ کارشناس پژوهش/ مولف و پژوهشگر
محمد رضا ملایی فقه اجتماعی و سیاسی
سیدمهدی نریمانی زمان آبادی فقه اجتماعی و سیاسی هیات علمی گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مفید قم
خدیجه هاشمی فلسفه، کلام و ادیان مدیر کل پژوهش جامعه الزهراس قم، مدرس حوزه و دانشگاه