کتاب «کرانه های عقل و معنا» منتشر شد

کتاب «کرانه های عقل و معنا» منتشر شد

کتاب «کرانه های عقل و معنا» به کوشش اداره پژوهش اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی چاپ و منتشر شد. 

 کتاب «کرانه های عقل و معنا؛ گفتارهایی در موضوعات و مسائل کلامی، فلسفی و عرفانی» در سه بخش «مبانی و روش ها»،‌ «کاوش های نوآورانه»، «تجلی تاریخی و اجتماعی» در ۴۳۲ صفحه در قطع وزیری منتشر و چاپ شد.

در بخش «مبانی وروش ها» به مباحث شناخت آسیب ها و چالش های علم کلام و راهبرد پویاسازی آن، عناصر مشخصه کلام شیعه، تأثیرات متقابل فلسفه و کلام اسلامی، بررسی و نقد نظریه جنبش احیای اعتزالی، نوآوران و نوآدری های پس از صدرلمتألهین در حکمت صدرایی، امکان تأسیس سیستم فلسفی جدید و طرحی نو در عرفان عملی شیعه پرداخته شده است.

همچنین مهمترین مباحث بخش دوم عبارتند از: تطابق عین و ذهن در بحث وجود ذهنی، رابطه واجب و ممکن، معرفت نفس، تکثیر براهین اثبات وجود خدا، معنویت و معنا با الهام از قرآن و کلید حل شبهات عرفانی.

در بخش «تجلی تاریخی و اجتماعی» به عنوان بخش سوم نیز به مباحث نقش فلسفه در تمدن اسلامی، نقش فلسفه در منظومه فکری و رفتاری امام خمینی، وجدت وجود، وضعیت فلسفه در سده های اخیر خراسان و نقش عرفان در منظومه فکری و رفتاری امام خمینی پرداخته شده است.

بنابراین گزارش، این کتاب دستاورد نشست های حلقه های علمی «حکمت» و «کلام اسلامی» و همایش های اختصاصی و مشترک گروه آموزشی فلسفه و ک کلام در مرکز تخصصی آخوند خراسانی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ است.

کتاب «کرانه های عقل و معنا» به مبلغ ۴۰ هزار تومان بوده و علاقه مندان می توانند این کتاب را با ۴۰ درصد تخفیف هم اکنون از طریق فروشگاه های بوستان کتاب تهیه کنند.

اداره پژوهش یکی از بخش‌های اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی است که در فرایند امور پژوهشی ادارة کل آموزش تأسیس شده است. بخشی از اهداف معاونت آموزش در گروی پژوهش‌هایی علمی است که این اداره را چونان بازویی مشورتی برای تصمیم‌گیری‌ و اجرای تصمیم‌ها قرار می‌دهد.