کتاب جستار ویژه اشعار؛ مجموعه سه جلدی «حنجره‌های جاری» منتشر شد

کتاب جستار ویژه اشعار؛
مجموعه سه جلدی «حنجره‌های جاری» منتشر شد

این مجموعه، آثار اعضای حلقه تبلیغی شعر گروه آموزشی ادب و هنر اسلامی در مرکز آموزشی شیخ بهایی از سال ۸۱ تا ۹۲ است که پس از طرح در حلقه و نقد و بررسی به همت گروه آموزشی ادب و هنر اسلامی گردآوری و پس از ارزیابی و ویرایش توسط ادارة پژوهش در فرایند انتشار قرار گفته است.

نخستین مجموعة شعر با عنوان «حنجره‌های جاری» در سه مجلد، به‌صورت نسخه چاپی محدود و سپس الکترونیکی در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. در تمامی این مراحل از همکاری مدیران گروه آموزشی ادب و هنر اسلامی در دوره‌های مختلف، برخوردار بودیم و از تمامی همکاران برای نشر مجموعه‌ای تخصصی در هنر اسلامی قدردانی می‌کنیم.

این مجموعه در ۶ فصل غزل، غزل مثنوی، مثنوی، غزلک، شعر سپید و روباعی و دوبیتی توسط انتشارات بوستان کتاب، هر یک به مبلغ ۲۰ هزار تومان در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.