نقد و بررسی ادله نظریه پلورالیزم دینی با تاکید بر کتاب )صراطهای مستقیم) عبد الکریم سروش

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

پژوهشگر سطح 3 کلام با گرایش نصوص وحیانی. عضو انجمن کلام

10.22081/jet.2019.50302.1016

چکیده

از مباحثی که در حوزه ادیان مطرح است وجود ادیان مختلف است و یکی از اساسی‌ترین سوالاتی که در این حیطه مطرح می‌باشد این است که آیا بایستی حقّانیّت ادیان مختلف پذیرفته شود یا اینکه شالوده ادیان به یک معنا و هدف واحدی اشاره دارند.
یکی از پاسخ‌هایی که به این سوال داده شده است، پلورالیزم (صراط‌های مستقیم) است که بیان می‌کند باید معتقد شویم به اینکه حقیقت مطلق، مشترکِ در میان همه ادیان است و ادیان مختلف، جلوه‌های گوناگون حق مطلق‌اند؛ لذا همه مذاهب، به نجات دست می‌یابند؛ بدین معنا که هر کسی با هر دینی که دارد در راه رسیدن به قرب الهی و بهشت جاودان است. همه ادیان به طور مساوی هستند و از حق بهره‌ مند می‌‌‌‌باشند؛ راه استدلال بسته است. تمامی ادیان به راه حق دعوت می‌کنند و همگی راه نجات هستند (تشویق به حق محوری به جای دین محوری). اختلافی در اساس و جوهر ادیان وجود ندارد بلکه اختلاف در چگونگی فهم انسانها از دین است.
با توجه به دستورات موکد اسلام و با توجه به روایات معصومین ‌‌‌(علیهم السلام)، راه نجات منحصر به یک صراط می‌‌باشد و راه‌های مختلف برای نجات بشریت معرفی نشده است بلکه همگی ادیان برای این آمده‌اند تا بشر را به هدایت و خداشناسی سوق بدهند ولیکن به علل مختلف که در پیروان آن ادیان بوده است، سرنوشت ادیان عوض شده است و مدعیات متناقض ادیان در مسائل اعتقادی، صادق جلوه کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Criticism of the Reason Theory of Religious Pluralism with Emphasis on the Book (Direct Stitches) (Abd al-Karim Soroush)  

نویسنده [English]

  • HAMID nik fekr
Researcher at Level 3 of the Word with the Prophetic Prophecy. Member of the word association  
چکیده [English]

One of the main issues that arises in this area is the question of whether religious beliefs should be accepted, or whether the foundation of religions refers to a single meaning and purpose, is one of the issues that arise in the domain of religions.
One of the answers given to this question is pluralism (direct paths) that states that we must believe that the absolute truth is common among all religions and that different religions are the various manifestations of absolute right; therefore, all religions are to save hands. In the sense that anyone with everybody's religion is on the way to the divine glory and the eternal paradise. All religions are equal and enjoy the right; the way of reasoning is closed. All religions are calling for the right path, and all are ways of salvation (encouraging the right axis instead of the central religion). There is no difference in the essence and essence of religions, but the difference in how people understand religion.
According to the commands of Islam and according to the traditions of the infallibles (PBUH), the salvation is unique to the path and various ways to save humanity have not been introduced, but all religions have come to lead humanity to guidance and theology, however For various reasons that have followed the religions, the fate of religions has changed, and the contradictory claims of religions have been honest in religious affairs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pluralism of religion
  • direct path
  • pluralism
  • Abdolkarim Soroush
  • religious pluralism.