تبیین معنا شناختی اراده در منابع وحیانی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

در حال تحصیل در ترم 6 سطح 3 کلام با گرایش نصوص وحیانی

10.22081/jet.2019.50000.1004

چکیده

یکی از صفات الهی که در کتاب و سنت بسیار از آن یاد شده، صفت اراده است و تمام فرق مسلمین این صفت را برای خداوند ثابت دانسته‏اند. لیکن در تفسیر اراده و اینکه این صفت از صفات ذات است یا از صفات فعل، اختلاف شدیدی وجود دارد.
یکی از مسائلی که درباره‌ی صفات الهی اهمیت دارد، مسأله‌ی‌ معنا‌ شناسی صفات الهی است. برخی از صفات الهی، همانند: سرمدیت، ابدیت، مخصوص خداوند است، امّا برخی دیگر از اوصاف که به خداوند نسبت داده می‌شود، مشترک بین انسان و خدا است مانند علم، قدرت، دیدن و... . نسبت این صفات به انسان همراه با لوازمی است که اگر برداشته شوند، دیگر نمی‌توان انسان را با اوصافی که ملزوم آنها است توصیف نمود. برای مثال انسانی که متصف به حیات است کسی است که روح در بدن او باقی است، غذا می‌خورد، نفس می‌کشد و... . امّا طبق تصریح آیات قرآن کریم: هیچ چیزی همانند خداوند نیست. پس انتساب این صفات به خداوند چگونه است؟.
به عبارت دیگر: معنایی که در مورد اراده از روایات به دست می آید، چگونه بر اینکه اراده از صفات فعل است دلالت می کند؟ شناخت صفات الهی چگونه است؟ چه معنای برای قدرت و حیات و علم و ... بعد از اینکه جنبه های مادی را از آن ها نفی کردیم، باقی می ماند؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Semantic will explain the sources of revelation

نویسنده [English]

  • HAMID nik fekr
term 6 kalam sath 3
چکیده [English]

One of the attributes of God in Scripture and tradition are mentioned, as a will and all sects of Muslims attribute to God. There has been constant. But the essence is the interpretation of the will and the character traits or attributes of action, there is a great difference. One of the things that is important about the divine attributes, is the question of the meaning of the divine attributes. Some of the attributes of God, such as eternity, eternity, for God, but some of the qualities attributed to God, of man and of God, such as knowledge, power, viewing and much more. Than the human characters with accessories which, if removed, man can no longer be described with the attributes that are required. For example, an individual who is qualified to life the spirit of one who remains in his body, eats, breathes and so on. But according to the Holy Quran states: There is no such thing as God. After the traits attributed to God, how? in the other words: Meaning that the will of narratives comes, how will the traits that indicate a verb? How is knowledge of divine attributes? What is the meaning for power and material aspects of life and science, and so after it denied, we remain?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Will
  • semantic
  • adjectives
  • verbs
  • adjectives Sports