نگرش فقهی- حقوقی پیرامون ارث زن از زمین

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

مبنای بهره مندی از ارث در جاهلیت- قدرت و توانایی شرکت در جنگ- بسیار متفاوت با مبنای اسلام- خویشاوندی- است. قانون مدنی علیرغم اینکه ترجمه ­ای از شرح لمعه است، گویا در این خصوص از نظر شهید ثانی دور مانده است. بنا به رأی ایشان زن در صورت وجود فرزند بهره مند از همۀ ماترک بوده، محرومیت او از زمین تنها در صورت عدم وجود فرزند می­ باشد. فقها و حقوقدانان در این خصوص اقوال و آرایی متفاوت ارائه کرده ­اند. ما با پذیرش عموم آیۀ 12 سورۀ نساء و قبول اقوال مخالف ارث بردن زن از زمین به عنوان مخصص آن، اطلاق مادۀ 946ق.م. را صحیحی نمی ­دانیم.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal jurisprudential attitudes about woman inheritance of the land

نویسنده [English]

  • Farzaneh Taleqani