نگاهی به درس‌نامة اخلاق ‌‌حوزة علمیة قم

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

چکیده

یکی از اصول اساسی در نظام آموزشی، تنظیم و تدوین متون آموزشی و درسی است که همواره مورد توجه علما و فضلاء حوزه بوده و می‌باشد.
تدوین متون درسی، تابعی از اهداف نظام آموزشی، رشته تحصیلی، طول دوره و میزان درک دانش‌پژوه و طلبه است. ما با بررسی برخی از شاخصه‌ها و ویژگی‌های یک متن آموزشی به معرفی و گزارش اجمالی از متون اخلاق و تربیت که امروزه در اختیار طلاب جوان قرار گرفته پرداخته و آنها را معرفی می‌نماییم. این فعالیت که در حلقة علمی بلاغ انجام پذیرفت، امید است مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Glance At An Ethical Texts Books of Qom Seminary

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taqi Estiri
  • Mojtaba Mamouri
  • S. Mostafa Hasani
  • Mohammad Reza Nowdehi
  • Ali Akbar Daliri
  • Davoud Darvishnia
چکیده [English]

One of the basic principles of educational system which scholars and Hozeh scientists always pay attention to, is compiling and producing educational texts. Compiling educational texts is one of the goals of educational system, majors, length of courses, and the clergies’ extent of comprehension.By analyzing some characteristics and features of the educational text, the authors introduces and give a brief report of moral and ethics texts which are nowadays offered to young clergymen.
This effort have been made by some members of Ballagh panel who hope that Hozeh’s educational decision makers may pay attention to it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • education
  • textbook
  • educational texts