عصمت مطلقه پیامبر اکرم (ص) و نقد دیدگاه معتزله و اشاعره

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی کلام

چکیده

گستره عصمت پیامبراکرم (ص) یکی از مهمترین مباحث مطرح در کلام اسلامی است. اشاعره در این زمینه برآنند که پیامبر اکرم(ص) تنها پس از بعثت و در ارتکاب گناه کبیره معصوم است. معتزله بر خلاف اشاعره معتقدند که پیامبر پیش از بعثت نیز معصوم است اما ارتکاب گناهان صغیره را در غیر امور مربوط به تشریع با این مقدار از عصمت ناسازگار نمی‌دانند. از دیدگاه شیعیان پیامبرگرامی اسلام از ابتدای تولد تا پایان عمر از هر گونه خطا، اشتباه و گناه معصوم بوده‌اند. این تبیین از عصمت را به اصطلاح عصمت حداکثری می‌گویند. در این نوشتار به نقد دیدگاه اشاعره و معتزله و تبیین دیدگاه شیعه پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Holy Prophet’s (S.A.W.) Absolute Infallibility and Criticizing the Viewpoints of the Mu'tazilites and Ash'arites

نویسنده [English]

  • Mohammad Khani
Member of Scientific Panel of Theology
چکیده [English]

One of the most important issues in Islamic theology is the scope of Infallibility of the Prophet of Islam (S.A.W.). The Asha’arites believe that the Holy Prophet (S.A.W.) was only Infallible after his prophethood and just in committing major sins. On the contrary, the Mu'tazilites believe in the Infallibility of the Holy Prophet before the prophethood as well. But they do not consider committing minor sins in regard to the affairs not concerning religion, in conflict with the infallibility. According to Shi’a, the holy Prophet was free of sins and mistakes from his birth time till his death. This definition of Infallibility is called absolute infallibility (infallibility in action, talks, and thoughts). In this writing, the viewpoints of the Mu'tazilites and Ash'arites have been criticized and the viewpoint of the Shi’as has been explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the infallibility of the Prophet
  • absolute infallibility
  • Mu'tazilites
  • Ash'arites