اشاره ای اجمالی به دلایل عقلانی اثبات علم امام

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقة علمی حکمت(شاخة خواهران)

چکیده

این مقاله، درآمدی بر علم امام است و در پی به دست آوردن تصویری روشن از دلایل علم امام و اختلافات شیعه و اهل سنت تدوین شده است. از بررسی سخنان علما و بزرگان شیعه و اهل سنت بر می‌آید که «علم امام»، آگاهی گستردة امام بر امور مختلف است که از جهت گسترۀ علمی‌ و نیز عمق علمی، ‌نسبت به علوم دیگران برجستگی چشمگیری دارد. شیعه معتقد است، علم برای امام، آن هم در سطحی گسترده، از ضروریات امامت است؛ اما اهل سنت، علم در سطح وسیع را برای امام ضروری نمی‌دانند. این نوشتار به بیان برخی دلایل شیعه و اهل‌سنت در پذیرش یا عدم پذیرش علم امام می‌پردازد. و چنین نتیجه می‌گیرد که اساس اختلاف شیعه و اهل سنت در مسألة امامت، ماهوی است. شیعه، امامت را از مسائل کلامی‌ و اصول اعتقادی می‌داند، در حالی که اهل سنت آن را از مباحث فقهی می‌شمرند. اهل سنت در نفی و اثبات علم امام و نیز شرایط و ویژگیهای آن، آرای متفاوتی دارند. اما اندیشمندان شیعه، در ثبوت عقلانی علم امام، اتحاد و اجماع دارند. هر چند در چگونگی آن، نظرات مختلفی ارائه کرده‌اند.
کلام شیعه در مقایسه با اهل سنت، از پویایی و عقلانیت ویژه‌ای برخوردار است. این برجستگی، از دقت در شیوة موضع‌گیری این گروه نسبت به مسائل اعتقادی و چگونگی پرداختن به تبیین و تفسیر آنها، به دست می‌آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Intellectual Reasons of Proving Imams' Knowledge

نویسنده [English]

  • Batool Azizi
A member of the scientific panel of wisdom ‘Hekmat’ (women's branch)
چکیده [English]

This article is an introduction to the knowledge of the Imams and aims to acquire a clear view of the reasons for the knowledge of the Imams and the disagreements between the Shiite and the Sunnite about this subject.
      It is evident from the sayings of Shiite and Sunnite scholars that the ‘knowledge of the Imams’ is the vast knowledge of Imam about different matters and issues which is prominent in both its vast scope and its profoundness in comparison to any other person's knowledge. The Shiite believes that vast knowledge for the Imams is one of the necessary cases of Imamate; but the Sunnite does not regard it a necessary case as the Shiite does.
      This paper states some of the Shiite and Sunnite reasons for acceptance or rejection of the knowledge of the Imams. It concludes that the basis of the disagreements between the Shiite and Sunnite in this matter is natural. The Shiite regards Imamate as theosophical and ideological principles, whereas the Sunnite considers it as jurisprudential issues. The Sunnites have different ideas for the rejection or verification of the knowledge of the Imams and the conditions and characteristics of them. But Shiite scholars have similar ideas in intellectual verification of the knowledge of Imam; however they have different points of view in its quality.
      The Shiite theosophy in comparison to Sunnite's has a dynamic and rational characteristic. This prominence is clear when one observes their viewpoints about ideological issues and the manner of explication and interpretation of these issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Imam
  • knowledge of Imam
  • the Shiite
  • the Sunnite