بررسی تطبیقی صفات الهی در قرآن و کتاب مقدس عبری

دوره 11.12، 35و36 (ویژه قرآن و عهدین)، فروردین 1395، صفحه 81-94

فاطمه الروازق


ارتباط عقل و وحی

دوره 5، شماره 15، تیر 1386، صفحه 98-127

خدیجه هاشمی


پژوهشی در اسراف و راه های مقابله با آن

دوره 9، 27و28 (ویژه تبلیغ و تربیت)، تیر 1389، صفحه 187-198

حسنیه نوروزی


نقد و بررسی ادله نظریه پلورالیزم دینی با تاکید بر کتاب )صراطهای مستقیم) عبد الکریم سروش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1398

حمید نیک فکر


مدح وذم از دیدگاه روایات و آفات آن

دوره 2، شماره 7، تیر 1384، صفحه 32-35

طاهره حسینی


گلگشتی در معنای صلوات

دوره 1، شماره 2، تیر 1381، صفحه 34-37

زهرا گوهری


اعیان ثابته

دوره 8، شماره 25.26، فروردین 1389، صفحه 44-58

فاطمه علمی راد


فرزندان رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم)

دوره 4، شماره 10، فروردین 1385، صفحه 44-53

مهدی سالاری


لقمان حکیم

دوره 1، شماره 4.5، فروردین 1383، صفحه 46-58

احمد رضوی


نگرش فقهی- حقوقی پیرامون ارث زن از زمین

دوره 1، شماره 1، فروردین 1381، صفحه 49-51

فرزانه طالقانی


عدالت صحابه در چشم‌انداز کتاب و سنت

دوره 1، شماره 3، مهر 1381، صفحه 51-57

روح‌الله کمالی‌فر


بر کرانه ی دنیا

دوره 4، 11.12 (ویژه آیت الله میرزاعلی فلسفی)، مهر 1385، صفحه 51-56

علیرضا مازاریان


نگاهی متفاوت به حجیت خبر واحد در اعتقادات

دوره 9، 31و32 (ویژه حدیث)، تیر 1390، صفحه 62-71

کاظم صادقی متین


رسول جعفریان، جستجوگر تشیع در تاریخ

دوره 9، 27و28 (ویژه تاریخ پژوهان معاصر حوزه)، تیر 1389، صفحه 65-79

مهدی سالاری


منافقان عصر پیامبر اکرم (ص)

دوره 5، 13و14 (ویژه پیامبر اعظم ص)، اردیبهشت 1386، صفحه 65-103

رضا حمیدی


تأملی در چند روایت تحریف نمای کتاب کافی

دوره 9، 29و30 (ویژه قرآن و حدیث)، فروردین 1390، صفحه 71-91

عبدالرضا حدادیان


تأملی دربارة «تکرار جرم» در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 7، شماره 23.24، تیر 1388، صفحه 76-94

میرزا محمد واعظی


زیان و فریب در فقه (قاعده غرور)

دوره 6، 19 (ویژه قواعد فقه 1)، تیر 1387، صفحه 88-100

علیرضا مازاریان


از توهم تا واقعیت!

دوره 6، 18 (ویژه فلسفه و کلام 1)، فروردین 1387، صفحه 88-99

مهدی رضوان


بررسی قاعده فقهی و حقوقی درء

دوره 6، 20 (ویژه قواعد فقه 2)، مهر 1387، صفحه 90-107

محسن میرزایی


رسالت مبلغان در اتحاد اسلامی

دوره 5، شماره 17، دی 1386، صفحه 90-123

حسین کوهستانی


اثبات امامت حضرت علی (ع) از آیه ولایت و تبیین دیدگاه امامیه

دوره 10، 33و34 (ویژه کلام و فلسفه تطبیقی)، فروردین 1391، صفحه 91-103

سیدحسین حسینی


نقد و بررسی اتهام ارتداد به شیعه

دوره 7، شماره 21.22، فروردین 1388، صفحه 94-116

حسن اسداللهی سلطان‌آبادی


بررسی تطبیقی جایگاه وصایت و امامت در قرآن و کتاب مقدس عبری

دوره 11.12، 35و36 (ویژه قرآن و عهدین)، فروردین 1395، صفحه 95-110

سیده جنان موسوی