موضوعات = روش‌شناسی مطالعات فلسفی و کلامی
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر گستره، روش ها و مهارت های مطالعات کلامی

دوره 10، 33و34 (ویژه کلام و فلسفه تطبیقی)، بهار 1391، صفحه 104-121

مسلم گریوانی