موضوعات = ارتباطات و مطالعات بینافرهنگی جهان اسلام
در حدیث دیگران

دوره 5، 13و14 (ویژه پیامبر اعظم ص)، اردیبهشت 1386، صفحه 235-248

مهدی سالاری