موضوعات = نظریه‌پردازی فلسفی
صدرا و موضوع حرکت جوهری

دوره 8، شماره 25.26، فروردین 1389، صفحه 36-46

زینب ثاقب یزدی


گذری بر معرفت شناسی در فلسفه صدرایی

دوره 6، 18 (ویژه فلسفه و کلام 1)، فروردین 1387، صفحه 138-153

بتول عزیزی