کلیدواژه‌ها = منافع مستوفاة
قاعده «علی‌ الید»

دوره 6، 19 (ویژه قواعد فقه 1)، تیر 1387، صفحه 116-135

سیدمهدی حسنی