کلیدواژه‌ها = خود برتر بینی بنی اسرائیل
نگرش های کلی حاکم بر زندگی بنی اسرائیل از زبان قرآن

دوره 11.12، 35و36 (ویژه قرآن و عهدین)، فروردین 1395، صفحه 111-125

محمد عاشوری