کلیدواژه‌ها = کفر
نقد و بررسی اتهام ارتداد به شیعه

دوره 7، شماره 21.22، فروردین 1388، صفحه 94-116

حسن اسداللهی سلطان‌آبادی


از توهم تا واقعیت!

دوره 6، 18 (ویژه فلسفه و کلام 1)، فروردین 1387، صفحه 88-99

مهدی رضوان