کلیدواژه‌ها = اطلاق ذاتی
تعداد مقالات: 1
1. علم الهی

دوره 6، 18 (ویژه فلسفه و کلام 1)، بهار 1387، صفحه 8-27

فاطمه علمی راد