کلیدواژه‌ها = ارث
مروری بر نظریه تعصیب در فقه فریقین

دوره 6، 19 (ویژه قواعد فقه 1)، تیر 1387، صفحه 156-172

بلال شاکری


محدودیت در ارث بری زوج

دوره 6، 19 (ویژه قواعد فقه 1)، تیر 1387، صفحه 173-190

رضا میهن دوست


نگرش فقهی- حقوقی پیرامون ارث زن از زمین

دوره 1، شماره 1، فروردین 1381، صفحه 49-51

فرزانه طالقانی