کلیدواژه‌ها = قانون مجازات اسلامی
دفاع مشروع در آینه‌ى فقه و حقوق جزاى ایران

دوره 4، 11.12 (ویژه آیت الله میرزاعلی فلسفی)، مهر 1385، صفحه 94-112

سید مهدی روحبخش