کلیدواژه‌ها = مهدویت
کتاب شناسی استاد حدیث پژوه، محمد حکیمی

دوره 9، 29و30 (ویژه قرآن و حدیث)، فروردین 1390، صفحه 154-168

علیرضا مازاریان


مهدویت و جهانی‌شدن

دوره 5، شماره 15، تیر 1386، صفحه 211-226

رضا حمیدی