نویسنده = سید مهدی روحبخش
تعداد مقالات: 4
1. در جست و جوی اسوه حسنه

دوره 5، 13و14 (ویژه پیامبر اعظم ص)، بهار 1386، صفحه 249-283

سید مهدی روحبخش


2. جلوه ی دیانت در سیاست

دوره 4، 11.12 (ویژه آیت الله میرزاعلی فلسفی)، پاییز 1385، صفحه 57-74

سید مهدی روحبخش


3. دفاع مشروع در آینه‌ى فقه و حقوق جزاى ایران

دوره 4، 11.12 (ویژه آیت الله میرزاعلی فلسفی)، پاییز 1385، صفحه 94-112

سید مهدی روحبخش


4. ارتباط اصول فقه با علوم حدیث

دوره 3، شماره 9، زمستان 1384، صفحه 31-37

سید مهدی روحبخش