نویسنده = میرزا محمد واعظی
تعداد مقالات: 2
1. تأملی دربارة «تکرار جرم» در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 7، شماره 23.24، تابستان 1388، صفحه 76-94

میرزا محمد واعظی


2. بازخوانی اصالت صحت

دوره 6، 19 (ویژه قواعد فقه 1)، تابستان 1387، صفحه 136-154

میرزا محمد واعظی