موضوعات = نظریه‌پردازی تحلیلی و اجتهادی پویا
تعداد مقالات: 1
1. تعامل اصول عامه و شیعه با دلیل شرعی لفظی

دوره 5، شماره 16، پاییز 1386، صفحه 194-223

محمد رضا ملایی