موضوعات = مطالعات‌ تاریخی و ادواری قرآن‌ و حدیث
تعداد مقالات: 2
1. اوضاع عرب جاهلی در نهج البلاغه

دوره 7، شماره 23.24، تابستان 1388، صفحه 158-179

مهدی سالاری