نویسنده = احمدی، منصوره
تعداد مقالات: 1
1. روش تبلیغی حضرت نوح علیه السلام در قرآن کریم

دوره 8، شماره 25.26، بهار 1389، صفحه 157-170

منصوره احمدی