نویسنده = حسینی، سیدحسن
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی گذرا به کتب اهل سنت پیرامون متعه (ازدواج موقت)

دوره 6، 18 (ویژه فلسفه و کلام 1)، بهار 1387، صفحه 100-117

سیدحسن حسینی